סוגי ביטוח רכב

בענף ביטוחי הרכב בישראל ישנם שלושה סוגי ביטוח שניתן לבטח את רכבך והם ביחד יכסו כל נזק גופני או נזק לרכוש שיגרם כתוצאה מתאונה.

  1. ביטוח חובה

    במדינת ישראל חובה לבטח כל רכב בביטוח חובה. ביטוח החובה נועד לוודא שכל נפגע בתאונת דרכים (בין אם הוא אשם או קורבן) יקבל פיצוי הולם על נזק גופני שנגרם לו כתוצאה מתאונה. ביטוח החובה מכסה אך רק נזקי גוף ללא קשר לנזקי רכוש.

  2. ביטוח צד ג'

    ביטוח זה מכסה את המבוטח מפני נזק שיגרום לרכב אחר או כל גורם אחר בעקבות תאונה. במקרה כזה המבוטח יוכל לפנות לחברת הביטוח והיא תפצה את הנפגע בהתאם לנזק שנגרם לו. הביטוח מכסה אך ורק נזק שנגרם לגורם השלישי ולא למבוטח עצמו. הנזק שנגרם לרכבו של המבוטח באחריותו בלבד במידה ונמצא אשם ובמידה והגורם שלישי אשם חברת הביטוח תעזור לו לתבוע פיצויים מהאשם בתאונה. בכדי להפעיל את הביטוח על המבוטח לשלם את ההשתתפות העצמית שנקבעת מראש בפוליסה.

  3. ביטוח מקיף

    ביטוח מקיף כולל את הכיסוי הרחב ביותר מבין כל הביטוחים ומכסה את המבוטח מפני כל נזק שיגרם למכונית שלו ולגורם השלישי בעקבות תאונה. בנוסף, הפוליסה כוללת כיסויים נגד נזקי טבע וגניבה. בעל הפוליסה יקבל פיצוי בהתאם להערכת השמאי ועל פי מחירוני הרכב. פוליסת ביטוח מקיף גמישה מאוד וניתן להוסיף או להוריד כיסויים שונים וכן המחיר ישתנה בהתאם. מחיר הפוליסה גבוהה בצורה משמעותית מביטוח צד גד' שכן היא מכסה גם נזק שנגרם לרכב המבוטח. ביטוח מקיף כולל בתוכו ביטוח צד ג' על כל סעיפיו וניתן כמובן לבטח תוספות לרכב כגון רדיו ואביזרים נלווים שונים. בכדי להפעיל את הביטוח על המבוטח לשלם את ההשתתפות העצמית כפי שנקבעה מראש בפוליסה.